مکان های کاری مشترک در Canterbury

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCanterbury

Canterbury Innovation Centre


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCanterbury

The Panorama


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درCanterbury

Shearway Business Park


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Canterburyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+