مکان های کاری مشترک در Cardiff

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCardiff

15th Floor


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درCardiff

Falcon Drive


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درCardiff

Malthouse Avenue


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠

با مراجعه به Cardiffدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+