مکان های کاری مشترک در Chester

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChester

Herons Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درChester

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £٢.٤٠
کار مشترک درChester

Days Inn, Chester East


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChester

301, Tea Factory


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درChester

1 Mann Island


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درChester

Merchants Court


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درChester

Horton House


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠

با مراجعه به Chesterدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+