مکان های کاری مشترک در Gateshead

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGateshead

The Axis Building


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠
کار مشترک درGateshead

Rotterdam House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درGateshead

Merchant House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درGateshead

4 Admiral Way


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠

با مراجعه به Gatesheadدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+