مکان های کاری مشترک در Liverpool

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLiverpool

Horton House


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درLiverpool

Merchants Court


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درLiverpool

1 Mann Island


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درLiverpool

301, Tea Factory


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درLiverpool

Days Inn, Chester East


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLiverpool

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £٢.٤٠
کار مشترک درLiverpool

Herons Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درLiverpool

Cinnamon House, Cinnamon Park


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠

با مراجعه به Liverpoolدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+