مکان های کاری مشترک در Milton Keynes

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMilton Keynes

Exchange House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درMilton Keynes

Midsummer Court


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درMilton Keynes

Fairbourne Drive


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درMilton Keynes

Victory House


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درMilton Keynes

The Gatehouse


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درMilton Keynes

Innovation Centre and Business Base


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMilton Keynes

960 Capability Green


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Milton Keynesدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+