مکان های کاری مشترک در Newcastle upon Tyne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewcastle upon Tyne

Merchant House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درNewcastle upon Tyne

Rotterdam House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درNewcastle upon Tyne

The Axis Building


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠
کار مشترک درNewcastle upon Tyne

4 Admiral Way


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠

با مراجعه به Newcastle upon Tyneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+