مکان های کاری مشترک در Nottingham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNottingham

6th Floor City Gate East


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درNottingham

15 Wheeler Gate


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درNottingham

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNottingham

Herald Way


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠

با مراجعه به Nottinghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+