مکان های کاری مشترک در Plymouth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPlymouth

Unit MSU9A


کار در فضای مشترک
از £٢.٨٠
کار مشترک درPlymouth

4th Floor Salt Quay House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠

با مراجعه به Plymouthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+