مکان های کاری مشترک در Portsmouth

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPortsmouth

Ground Floor, Building 1000


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درPortsmouth

Aerodrome Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

Harts Farm Way


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

Waterbury Drive


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

Forum 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درPortsmouth

Chichester Enterprise Centre


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

Andersons Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

International House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درPortsmouth

Cumberland House


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درPortsmouth

1, Winnal Valley Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPortsmouth

Premier Way


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Portsmouthدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+