مکان های کاری مشترک در Shipley

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درShipley

1st floor East Suite Waterfront


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درShipley

Fearnley Mill


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠
کار مشترک درShipley

Building 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درShipley

No 2 Wellington Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درShipley

Ground, First and Second


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShipley

Pinnacle


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درShipley

Ground and first floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درShipley

Copthall Bridge House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درShipley

Unit G37b


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠

با مراجعه به Shipleyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+