مکان های کاری مشترک در Southampton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSouthampton

Cumberland House


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درSouthampton

Andersons Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

International House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSouthampton

Premier Way


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

Forum 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درSouthampton

1, Winnal Valley Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

Aerodrome Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

Ground Floor, Building 1000


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSouthampton

Waterbury Drive


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

Harts Farm Way


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSouthampton

Cross Keys House


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠

با مراجعه به Southamptonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+