مکان های کاری مشترک در Stansted

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStansted

Endeavour House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStansted

Pindar Rd


کار در فضای مشترک
از £٩.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStansted

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStansted

1st Floor Venture House


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درStansted

2 Falcon Gate


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStansted

3 The Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Stanstedدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+