مکان های کاری مشترک در Stirling

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStirling

Lomond Court


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠
کار مشترک درStirling

Maxim Business Park


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠

با مراجعه به Stirlingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+