مکان های کاری مشترک در Birmingham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درBirmingham

420 North 20th Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درBirmingham

One Perimeter Park South


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درBirmingham

1 Chase Corporate Center


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درBirmingham

2700 Corporate Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Birminghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+