مکان های کاری مشترک در Santa Barbara

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSanta Barbara

7 W. Figueroa Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درSanta Barbara

300 East Esplanade Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠

با مراجعه به Santa Barbaraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+