مکان های کاری مشترک در Sarasota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSarasota

1990 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSarasota

360 Central Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درSarasota

970 Lake Carillon Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSarasota

2202 N. West Shore Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠

با مراجعه به Sarasotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+