مکان های کاری مشترک در Metairie

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMetairie

One Galleria Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMetairie

1615 Poydras Street


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMetairie

650 Poydras Street


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMetairie

1901 Manhattan Blvd


کار در فضای مشترک
از $١١.٥٠

با مراجعه به Metairieدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+