مکان های کاری مشترک در New Orleans

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNew Orleans

650 Poydras Street


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درNew Orleans

1615 Poydras Street


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درNew Orleans

1901 Manhattan Blvd


کار در فضای مشترک
از $١١.٥٠
کار مشترک درNew Orleans

One Galleria Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠

با مراجعه به New Orleansدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+