مکان های کاری مشترک در Detroit

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDetroit

400 Renaissance Center


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درDetroit

3200 Greenfield Road


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درDetroit

400 N. Main


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درDetroit

Detroit Metro Wayne County Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDetroit

41000 Woodward Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Detroitدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+