مکان های کاری مشترک در Newport News

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewport News

11815 Fountain Way


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درNewport News

999 Waterside Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠

با مراجعه به Newport Newsدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+