مکان های کاری مشترک در Hanoi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHanoi

28A Tran Hung Dao street


کار در فضای مشترک
از ٢٧١.٠٠٠,٠٠ VND
کار مشترک درHanoi

13th floor


کار در فضای مشترک
از ١٨٩.٠٠٠,٠٠ VND
تقاضای بالا
کار مشترک درHanoi

16th floor, Daeha Business Centre


کار در فضای مشترک
از ٢١١.٠٠٠,٠٠ VND
کار مشترک درHanoi

Level 5


کار در فضای مشترک
از ٢٤٣.٠٠٠,٠٠ VND
کار مشترک درHanoi

4-6/F


کار در فضای مشترک
از ٢٧١.٠٠٠,٠٠ VND

با مراجعه به Hanoiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+