مکان های کاری مشترک در Ho Chi Minh City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHo Chi Minh City

33 Le Duan Street


کار در فضای مشترک
از ٣٤٣.٠٠٠,٠٠ VND
کار مشترک درHo Chi Minh City

HCMC. Deutsches Haus Conference Center by Regus


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHo Chi Minh City

16th Floor


کار در فضای مشترک
از ٢٢٤.٠٠٠,٠٠ VND
کار مشترک درHo Chi Minh City

6th & 7th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٨٣.٠٠٠,٠٠ VND

با مراجعه به Ho Chi Minh Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+