اتاق های جلسه در Barueri

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Barueri

939, Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues Avenue


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Capitao Antonio Rosa Street, 409


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

JK Complex, Tower B


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Av. Cidade Jardim, 400 - 7º e 20º andares


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Edifício E-Tower


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Sao Paulo, Millennium


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

51, Irma Gabriela Street


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Av. das Nações Unidas, 12995 - 10º andar.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Nacoes Unidas Tower


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Av. das Nações Unidas, 12551


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

4th Floor Edificio Continental Square


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Edificio Birmann 11


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

New Century Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 - 16º andar


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Spaces Vila Olimpia


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Panamerica Park


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Barueri

Paulista Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Barueri

Paulista Financial District


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Barueri

10th Floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

Ground Floor, Mezzanine


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Barueri

101, José Versolato Avenue


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Barueriدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+