اتاق های جلسه در Sofia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Sofia

Boulevard Totleben 53-55


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Sofia

132 Mimi Balkanska Str.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Sofiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+