اتاق های جلسه در Dongguan

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Dongguan

18/F, Building 2, Haide Plaza


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Dongguan

8/F, The Place


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

17/F, Glory IFC


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

20/F, West Tower, Fortune Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

17/F, Kingold Century Centre


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Dongguan

12/F, Tower A, Phase 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

27/F, Teem Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

21 F, Pearl River Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

13/F Teem Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Dongguan

23/F Tower A Center Plaza


اتاق جلسه

با مراجعه به Dongguanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+