اتاق های جلسه در Guangzhou

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Guangzhou

14/F, Tower A, China International Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

21 F, Pearl River Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

13/F Teem Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

27/F, Teem Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

23/F Tower A Center Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

17/F, Kingold Century Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

20/F, West Tower, Fortune Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

8/F, The Place


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

17/F, Glory IFC


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Guangzhou

15/F, Huahui Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Guangzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+