اتاق های جلسه در Qingdao

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Qingdao

Unit04-07,34/F, China Resource Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Qingdaoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+