اتاق های جلسه در Taiyuan

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Taiyuan

5/F, East Tower, Shanxi World Trade Centre


اتاق جلسه

با مراجعه به Taiyuanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+