اتاق های جلسه در Xiamen

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Xiamen

8/F International Plaza, 8 Lujiang Road


اتاق جلسه

با مراجعه به Xiamenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+