اتاق های جلسه در Zhuhai

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Zhuhai

12/F, WFC No. 1009 Middle Jiuzhou Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Zhuhai

3/F, New Times Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Zhuhai

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


اتاق جلسه

با مراجعه به Zhuhaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+