اتاق های جلسه در Nicosia

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Nicosia

1st, 5th Floors


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Nicosia

1st Floor, Hadjikyriakeion Bld 1


اتاق جلسه

با مراجعه به Nicosiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+