اتاق های جلسه در Jakarta

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
به زودی افتتاح خواهد شد
اتاق های جلسه در Jakarta

Spaces WTC3, 20th.Floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

H Tower 18th floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Prudential Center 22nd floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

DBS Bank Tower 28th floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

WTC5 3A floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Menara Palma, 12th Floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

30/F Menara Standard Chartered


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

40th.Floor, Capital Place


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Equity Tower, 49th Floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Beltway Office Park


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Jakarta

Scientia Business Park


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Jakartaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+