اتاق های جلسه در Serpong

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Serpong

Scientia Business Park


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Beltway Office Park


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Equity Tower, 49th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

40th.Floor, Capital Place


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

30/F Menara Standard Chartered


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

WTC5 3A floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

DBS Bank Tower 28th floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Menara Palma, 12th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

H Tower 18th floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Prudential Center 22nd floor


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Serpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Serpong

Spaces WTC3, 20th.Floor


اتاق جلسه

با مراجعه به Serpongدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+