اتاق های جلسه در Herzliya

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Herzliya

Maskit st 12


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

9 Hamenofim St.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

13 zarhin street


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

3 Hanehoshet St


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

4 Mota Gur St.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

4 Berkovich St.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

2 Jabotinsky Street


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Herzliya

Derech Menachem Begin 121-123


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Herzliya

Ariel Sharon St. 8


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
به زودی افتتاح خواهد شد
اتاق های جلسه در Herzliya

2 Oppenheirmer Street


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Herzliyaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+