اتاق های جلسه در Fukuoka

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Fukuoka

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Fukuoka

3F Minami Tenjin Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Fukuoka

8F/9F Daini Okabe Bldg.


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Fukuoka

3-4 Hakataekimae


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Fukuoka

3F JR JP Hakata Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Fukuoka

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Fukuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+