اتاق های جلسه در Fukuoka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Fukuoka

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

3F Minami Tenjin Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Fukuoka

8F/9F Daini Okabe Bldg.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
به زودی افتتاح خواهد شد
اتاق های جلسه در Fukuoka

3-4 Hakataekimae


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

3F JR JP Hakata Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

Kitakyushu Toyo Building 3F & 5F


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

6F Shimotori NS Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

2F-8F Alba Ginza Dori Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Fukuoka

4F Oita Kowa Building


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Fukuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+