اتاق های جلسه در Kagoshima

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Kagoshima

5F & 6F Kagoshima MS Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Kagoshimaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+