اتاق های جلسه در Kobe

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Kobe

22/F Kobe Kokusai Kaikan


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

1F&3F KOWA BLDG.


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

16F Hankyu terminal building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

20F Hankyu Grand Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

19F Namba Parks Tower


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Kobe

31/F Osaka Kokusai Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

3F Shin Osaka Hankyu Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

8F, Hankyu Senri Chuo Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

4F/5F Sanjo COHJU building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

Takamatsu Kotobukicho Prime


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kobe

4 Floor Daiichi Central Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Kobeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+