اتاق های جلسه در Kokura

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Kokura

Kitakyushu Toyo Building 3F & 5F


اتاق جلسه

با مراجعه به Kokuraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+