اتاق های جلسه در Niigata

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Niigata

7F Stork Building Kagamibashi 1230-7


اتاق جلسه

با مراجعه به Niigataدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+