اتاق های جلسه در Oita

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Oita

4F Oita Kowa Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Oitaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+