اتاق های جلسه در Osaka

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Osaka

20F Hankyu Grand Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

16F Hankyu terminal building


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Osaka

19F Namba Parks Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

8F, Hankyu Senri Chuo Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

1F&3F KOWA BLDG.


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

22/F Kobe Kokusai Kaikan


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

4F/5F Sanjo COHJU building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Osaka

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


اتاق جلسه

با مراجعه به Osakaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+