اتاق های جلسه در Amman

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Amman

2nd Floor, The Edgo Atrium


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Amman

7th. Floor, Waha Ammoun bldg.


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Ammanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+