اتاق های جلسه در Bayan Lepas

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Bayan Lepas

73-3-1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Bayan Lepas

L3A-2, Level 3A, SPICE Arena


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Bayan Lepas

Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Bayan Lepas

Suite 163E-16-01, Level 16


اتاق جلسه

با مراجعه به Bayan Lepasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+