اتاق های جلسه در Johor Bahru

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

JTC Summit


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

#24-01 to #24-32


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

101 Thomson Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

11 Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

218 Orchard Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Sultan Link


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

DUO Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

410 North Bridge Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

9 Temasek Boulevard


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Paya Lebar Square


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Centennial Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

36th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Level 24


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Level 8


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Level 18, 20 & 21


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

Spaces Robinson


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

34 Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

1 Wallich Street


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

1 Harbourfront Place


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

8 Marina View


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Johor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

AXA Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

#09-02 Tampines Junction


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Johor Bahru

The Signature


اتاق جلسه

با مراجعه به Johor Bahruدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+