اتاق های جلسه در Kota Kinabalu

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Kota Kinabalu

8-1, 8th Floor


اتاق جلسه

با مراجعه به Kota Kinabaluدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+