اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

1 Sentral


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 28, The Gardens South Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 8.01, 8th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Unit 32-1, Level 32


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 15, Menara Darussalam


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

15th Floor, West Block


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Lot 2-2, Level 2, Tower B


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 8.01, Level 8


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Unit 32-01, Level 32, Tower B


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 41, Vista Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

L-07-01, Level 7, Block L


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 28, PJ Exchange


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 15, 1 First Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Level 8, MCT Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Kuala Lumpur

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


اتاق جلسه

با مراجعه به Kuala Lumpurدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+