اتاق های جلسه در Christchurch

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Christchurch

Level 1, Awly Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Christchurch

Ground Level


اتاق جلسه

با مراجعه به Christchurchدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+