اتاق های جلسه در Bergen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Bergen

4th floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Bergen

Media City Bergen


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Bergenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+