اتاق های جلسه در Makati City

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Makati City

7/F Glorietta


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

20/F, Zuellig Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

28th Floor, Tower 2


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

Level 40, PBCom Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

41st Floor, GT Tower International


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

7/F Unit B, 8 Rockwell


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

14/F Net Cube Center


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

28F & Penthouse World Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

35/F &36/F Penthouse


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

3/F Polar Center Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

4/F Unit 2C


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

L29 Joy Nostalg Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Makati City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

6/F Cyber One Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Makati City

9/F Filinvest One Building


اتاق جلسه

با مراجعه به Makati Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+